CONDICIONES ESPECIALES / BALDINTZA BEREZIAK

ABONADOS DEPORTIVO ALAVÉS & BASKONIA
DEPORTIVO ALAVÉS ETA BASKONIAREN ABONATUAK

10% de descuento en el carnet del Deportivo Alavés para los abonados comunes.
Abonatu komunek %10eko deskontua izango dute Deportivo Alaveseko abonuan.

 

DESEMPLEADOS
LANGABETUAK

20% de devolución para personas en situación de desempleo.

Se deberá presentar el Informe de Periodos de Inscripción expedido por Lanbide.

Se puede obtener tanto en oficinas de Lanbide como a través de Lanbidenet.

Es necesario presentarlo en el momento de formalizar el abono durante la campaña de  abonados

(los abonados domiciliados pueden hacerlo en el momento de la recogida).

Para que se les realice la devolución se deberá presentar una segunda vez durante el mes de enero o enviar un mail

con documento adjunto a aclientes@alaves.com.

La devolución se hará durante el mes de febrero en el número de cuenta facilitado.

%20ko deskontua langabezian dauden pertsonentzat

Lanbidek eskaintzen duen  Izen-emate Denboraldietako Txostena aurkeztu beharko da.

Lanbideren bulegoetan edota Lanbidenet-en bidez eskuratu daiteke.

Abonu Kanpainan aurkeztu beharko da (abonua helbideratuta duten abonatuek hau jasotzean egin dezakete).

Diru itzulera egiteko, berriz ere aurkeztu edo email bat bidali beharko dute aclientes@alaves.com helbidera

dokumentua atxikituz 2019ko urtarrilan.

Itzulera otsailan egingo da abonatuak emandako kontu korrontean.

 

UNIDADES FAMILIARES
FAMILIENTZAKO DESKONTUA

Descuento a partir del tercer miembro de una misma familia abonada, 20% tercer miembro, 30% el cuarto, y a partir del quinto un 50%.

Los descuentos serán en sentido descendente de la Unidad Familiar. Es necesario presentar Libro de Familia o Certificado Censal.

Los hijos deben ser menores de 25 años y dependientes económicamente.

Familiako hirugarren kideak %20ko deskontua izango du, laugarrenak %30ekoa eta bostgarrenak %50ekoa.

Familientzako deskontuak beheranzko zentzuan izango dira eta beti ere, gune berdinean edota behealdeko gunean

(lehenengo bi abonatuak hartuko dira erreferentzia moduan). Derrigorrezkoa izango da Familia Liburua eta Errolda Ziurtagiria aurkeztea.

Semeak 25 urte baino gazteagoak eta ekonomikoki familiarekiko mendekoak izan beharko dira.

 

PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
DESGAITASUNA DUTEN PERTSONAK

20% de descuento presentando certificado oficial que acredite

grado de minusvalía superior al 50%.

%50 edo gehiagoko minusbaliotasuna dutenek, egiaztagiri ofiziala aurkeztuz,

%20ko deskontua izango dute.