CONDICIONES

El abonado que traiga un nuevo abonado obtendrá un descuento correspondiente al 30% del coste final del abono de media temporada en la renovación de la temporada 18/19.

Esta oferta no es acumulable a otros descuentos (paro, familia, minusvalía…)

Se podrá realizar únicamente una recomendación por abonado.

El abonado deberá tener el carnet domiciliado para poder optar al descuento en la temporada 18/19.

El abonado actual deberá acudir en persona con el nuevo abonado (presentando DNI o Libro de Familia) a la hora de realizar los trámites, para poder beneficiarse de ambos descuentos.

Una vez retirado el abono bajo ningún concepto será motivo de devolución su importe.

BALDINTZAK

Abonatu berri bat dakarren abonatuak, denboraldi erdiko abonuaren azkeneko prezioarekiko %30eko deskontua lortuko du 18/19 denboraldia berritzean.

Ezin da beste edozein deskonturekin pilatu (langabezia, familia, elbarritasuna…)

Abonatu bakoitzak persona bakar bat gomendatu dezake.

Abonatuak bere karneta domiziliatuta izan beharko du 18/19 denboraldiko deskontua jasotzeko.

Abonatua, abonatu berriarekin aurkeztu beharko da (NAN edo Familia Liburua aurkeztuz) tramiteak egiteko orduan, bi deskontuak eskuratzeko.

Abonua jasotakoan ez da bere diru kopurua itzuliko inolako arrazoirengatik.